Joi, 18 Februarie 2016 00:00

Întrebări pentru clasele 5-8

Written by
Rate this item
(3 votes)

Ancheta participantului

Clasele 5-8

Partea I

Date despre elev

F.N.P_________________________________

Raionul ___________________________Satul ________________________

Orasul __________________________

№ școlii _________________________

Tel. ______________________________

e-mail____________________________


Date despre profesor

F.N.P.__________________________________

Tel. ______________________________

e-mail____________________________

 


Atenție!
- Fiecare întrebare  se notează cu 1 punct.
- Este obligatoriu ca fiecare răspuns să fie însoțit de referință biblică (locul unde scrie).
- Răspunsul lipsit de referința Biblică nu este valabil (nu va fi socotit corect)!

TESTE

1. Din care localitate a venit Isus la Ioan ca să fie botezat de către el?
a) Galileia
b) Nazaret
c) Ierusalim

2. Cine nu a putut să moară înainte de al vedea pe Mântuitorul: ?
а) Simeon
b) Ioan
c) Pavel

3. Fiul lui Irod care a împărățit în Iudeia după moarte sa a fost:
а) Arhelau;
b) August;
c) Agripa.

4. Femeia care împreună cu soțul ei a încercat să ascundă banii de Domnul a fost :
a) Sanfira;
b) Lidia;
c) Maria.

5. Una dintre femei care a venit la mormântul lui Isus de dimineață a fost:
a) Lidia;
b) Salome;
c) Ana

6. Câți ani avea Avraam când s-a născut Isaac?
a) 90;
b) 100;
c) 110.

7. Locul unde Iacov a îngropat dumnezeii străini ?
a) Penuel;
b) Sihem;
c) Betel.

8. Oaspetele de noapte a lui Isus a fost:
a) Pilat;
b) Iacov;
c) Nicodim.

9. Ce  au dus femeile la mormânt?
a) mâncare;
b) miresme;
c) flori.

10. Ce înseamnă numele Hristos?
a) mântuitor;
b) sfânt;
c) apărător

11. Cum se mai adresau la Isus Hristos?
a) Predicator;
b) Ghid;
c) Proroc.

12. Cine a murit pentru o minciună?
А) Rebeca și Isac;
Б) Safira și Anania;
В) Eva și Adam.

13. Ce meseria avea apostolul Pavel?
a) facerea corturilor;
b) făcea năvoduri;
c) bătea săbii.

14. Pe care din proroci îl cita Ioan Botezătorul spunând: Glasul celui ce strigă în pustie:
Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui?
а) Amos
б) Ioel
в) Isaia

15) Cine a fost primul ferar?
а) Tubal-Cain
б) Lameh
в) Sif

16. Ce înseamnă numele Emmanuel?
а) Dumnezeu este cu noi
б) Cu noi este mântuitorul
в) Isus

17. Pe cine, sau ce vor vedea după cuvintele Bibliei cei cu inima curată?
a) viața veșnică
b) pe Isus Hristos
c) pe Dumnezeu

18. Cine este mângâietor pentru oameni?
a) cuvântul lui Dumnezeu
b) Isus Hristos
c) Duhul Sfânt

19. Unde s-a oprit corabia lui Noe?
a) munții Ararat
b) în orașul Ararat
c) în țara Ararat

20. În ce oraș a trăit Zacheu?
a) Ierihon
b) Ierusalim
c) Capernaum

21. Din cine a scos Isus șapte demoni?
a) Din omul posedat
b) Maria Magdalena
c) numele acestei persoane lipsește

22. La ce oră a fost răstignit Isus Hristos?
a) La trei
b) La șase
c) La noua

23. De câte ori Laban l-a înșelat pe Iacov?
a) 5
b) 7
c) 10

24. La ce îi încurajează apostolul Iacov pe cei credincioși, dacă aceștia ajung în tot felul de încercări?
a) rugăciune
b) să postească
c) la bucurie

25. Orice dar bun după cuvintele lui Iacov vine:
а) din inimă bună
б) de sus
в) din intenții bune

26. După cuvintele lui Iacov care om este nestatornic în toate căile sale?
a) Cel păcătoas
b) Cel nehotărât
c) Cel îndoielnic

27. Care au fost ultimele cuvinte ale lui Isus, înainte de a se înălța la cer?
a) Să se ducă și să propovăduiască Evanghelia în întreaga lume
b) Să devină cei mai buni oratori din lume
c) Să facă un pelerinaj la Ierusalim

28. Cine din ucenicii lui Isus, nu ia permis să spele picioarele lui?
a) Petru
b) Ioan
c) Iacov

29. Pe câți oameni Isus ia înviat din morți?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 6

30. Care a fost reacția oamenilor după ce Isus a trimes o legiune de demoni în porci?
a) Aceștia au mulțumit lui Isus
b) Au fugit de frică
c) S-au supărat și l-au alungat pe Isus

31. Ce a făcut Isus când ucenicii săi foarte mult s-au speriat de furtuna pe mare?
a) A mers pe apă
b) A dormit
c) A strigat

32. Cu ce ispite Satana l-a ispitit pe Isus? Alegeți    3 variante corecte.
a)  să facă pâine din pietre
b)  să se închine lui Satan
d)  să dovedească divinitatea sa
c)  să bea otravă

33. Cât timp a trecut până ce Iosif și Maria a aflat că Isus nu era cu ei?
a) 1 zi
b) 2 zile
d) 3 zile

34. Câți ani avea Isus când a vorbit pentru prima dată în templu?
a) 3
b) 12
c) 30

35. Ce a spus Dumnezeu lui Avraam să facă  la începutul capitolului 12 din Geneza?
a) să-și sacrifice fiul
b) să părăsească pământul natal
c) să se căsătorească cu o văduva
d) să vândă toată avuția sa

36. Când Lot și familia sa au fugit din Sodoma și Gomora, ce s-a întâmplat cu soția lui Lot după ce s-a întors să se uite la ceea ce sa întâmplat cu orașul?
a) A devenit o statuie de marmură
b) S-a prefăcut în copac
c) a devenit un stâlp de sare

37. Cine este Esau pentru Iacov?
a) verișor
b) erau gemeni
c) Părinte

38. Care a fost noul nume al lui Iacov?
a) Isaia
b) Israel
c) Iosif

39. În capitolul 28 din Geneza Iacov a avut un vis. În acest vis el a văzut __de la pământ la cer.
a) o viță de vie
b) o scara
c) trepte

40. Cine a fost primul ucenic al lui Isus?
a) Andrei
b) Petru
b) Ioan
d) Iacov


3. Întrebări deschise

Atenție!
- Fiecare întrebare se notează cu  câte 20 de puncte.
- Este obligatoriu ca fiecare răspuns să fie însoțit de referință biblică (locul unde scrie).
- Răspunsul lipsit de referința Biblică nu este valabil (nu se socoate corect) !
- Fiecare raspuns să nu fie mai mult de o pagină A4.


1. Scrie cu cuvintele tale ce știi despre Avraam.

2. Povestește cu cuvintele tale ce cunoști despre Corneliu.

3. Scrie cu cuvintele tale ce știi despre Ștefan.

liqpay

Inregistrate

Recenzii

Вконтакте

Scriene

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com