Joi, 18 Februarie 2016 00:00

Întrebări pentru clasele 9-11

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Ancheta participantului

Clasele 9-11

Partea I

Date despre elev

F.N.P_________________________________

Raionul ___________________________Satul ________________________

Orasul __________________________

№ școlii _________________________

Tel. ______________________________

e-mail____________________________


Date despre profesor

F.N.P.__________________________________

Tel. ______________________________

e-mail____________________________

 

Atenție!
- Fiecare întrebare se notează cu 1 punct.
- Este obligatoriu ca fiecare răspuns să fie însoțit de referință biblică (locul unde scrie) .
- Răspunsul lipsit de referința Biblică nu este valabil (nu este socotit corect) !

TESTE

1. Ioan Botezătorul a botezat cu apă spre:
a. curățire
b. sfințire
c. pocaință

2. În care oraș a venit Isus, când a aflat că Ioan a fost închis?
a. Nazaret
b. Galileia
c. Ierusalim

3. După ce Isus a predicat în toată Galileea , vestea despre El sa dus prin toată:
a. Iudeia
b. Teritoriul în afara Iordanului
c. Siria

4.La cine a rămas Apostolul Pavel când s-a dus din Atena în Corint ?

a. la  Acuila și Priscila
b. la Timotei 
c. la Claudiu

5.Unul din cei doisprezece fii a lui Israel, pe care l-a născut Leea a fost
a. Neftali
b. Iosif
c. Simion

6.Orașul în care s-a născut mama lui Isus se numea
a. Nazaret
b. Ierusalim
c. Betleem

7. Cum se numea soția lui Esau, ce era din Canaan
a .Ada
b. Rahela
c. Rebeca

8. Locul în care Avraam și-a întins corturile după ce s-a despărțit cu Lot a fost
a. Bet-El
b. Sodoma
c. Hebron

9. După evanghelia Matei, cum este numit Isus, luând în considerare spița de neam?a.Fiul lui:     a.david și Fiul lui Adam
b.Fiul lui David și Fiul lui Avraam
c.Fiul lui David și Fiul lui Iosif

10. În ce loc au plecat prima dată înțelepții, când îl căutau pe noul născut, pe Isus ?
a.În Ierusalim
b.În Nazaret
c.În Betleem

11. Proocia căriu prooroc din Vechiul Testament este menționată în Matei, care apoi s-a împlinit, cu privire la moartea copiilor poruncită de Irod ?
a.Naum
b.Ieremia
c.Isaia

12. Cum se numea fiul lui Irod, care a urmat la putere după moartea tatălui său?
a.Fares
b.Abiud
c. Arhelau

13.Cuvântul Efata înseamnă .
a.Deschide-te
b.Trezește-te
c.Scoală-te

14.Ce înseamnă cuvântul Boanarghez.
a.Fiii lui Zebedei
b.Fiii tunetului
c.Fiii bătrâneței

15.Cum a fost numită prima cetate
a.Enox
b.Irad
c.Lamex

16.Cine a spus că l-a văzut pe satana căzând din cer:
a. Ioan Botezătorul
b .Apostolul Petru
c. Isus Hristos

17.Cine din Biblie este numit ,,pui de leu" :
a. Simion
b. Levi
c. Iuda

18. După cuvintele apostolului Iacov mânia omului nu lucrează :
a. Dreptatea lui Dumnezeu
b. Mila lui Dumnezeu
c. Neprihănirea lui Dumnezeu

19. Conform învățăturii noutestamentale, ce pune Domnul mai presus de judecată :
a. dragostea
b. mila
c. bunatatea

20. Completati scrisul ,,Dacă nu greșește cineva în vorbire :
a. este un om responsabil
b. este un om drept
c.este un om desăvârșit

21. Cu ce se îmblânzesc toate soiurile de fiare și păsări
a. Legea lui Dumnezeu
b. Duhul lui Dumnezeu
c. de neamul omenesc

22. Completați scrisul : ,,Înțelepciunea care vine de sus este întâi :
a. curată
b. umilă
c. blândă

23. Cine a fost primul ucenic a lui Isus
a. Andrei
b. Petru
c. Ioan
d. Iacov

24. Cu câte pâini și câți pești a hrănit Isus 5mii de oameni conform Evangheliei după Ioan
a. 2 pâini și 5 pești
b. 5 pâini și 2 pești
c. 5pești și 5 pâini
d. 2 pâini și 2 pești

25. În a cui mormânt a fost pus Isus ?
a. Iosif cel mare
b. Iosif din Arimateea
c. Lazăr
d. David

26. Cine a sărutat picioarele lui Isus, le-a spălat cu mir foarte scump și le-a șters cu părul ei
a. Soția lui Pilat
b. Marta sora lui Lazăr
c. Maria Magdalina
d. Maria mama lui Isus

27. Cui i-a zis Isus: «Înapoia Mea Satano»
a.Petru
b. Satan
c. Ioan
d. Omului stăpânit

28.Cât timp a trecut de la moartea lui Lazăr, până când Isus l-a înviat
a. o zi
b. două zile
c. trei zile
d. 4 zile

29. Pe cine a numit Isus ,,pui de năpârci”?
a. fariseilor
b. saducheilor
c. apostolilor
d.samarinenilor

30. Unde și de către cine a fost botezat Isus
a. de Simeon in templu
b. de Ioan în râul Iordan
c. de Iosif în scăldătoarea Betezda

31. Ce profesie avea Iosif, tatăl pământesc al lui Isus
b. ostaș
c. preot
d. tâmplar

32. Cine a dat porunca să se facă înscrierea, după ce Iosif și Maria trebuiau să plece în BETLEEM
a. Iuliu Cezar
b. Cezar August
c.Ana și Caiafa
d.Irod Agripa

33. Câți ani avea Iosif când a murit
a. 80
b. 90
c. 100
d. 110

34. Cum se numeau fiii lui Iosif
a. Ioacov și Esau
b. David și Esei
c. Cain și Abel
d. Efraim și Manase

35.Cui ia dat voie Laban, să se căsătorească cu Iacov
a. Rahela
b. Leea
c. Amandouă
d. Fiecare din ele

36. Cu cine s-a căsătotit Isac
a. Chetura
b. Ezabela
c. Rebeca
d. Lea

37. Cum se numea sluga a sarei din Egipt
a. Ana
b. Naomi
c. Eva
d. Agar

38. Cine a fost tatăl lui Avraam
a. Noe
b. Adam
c. Nimrod
d. Terah

39. Care a fost pedeapsa pentru Eva, după ce a gustat din fructul oprit
a. Vrăjmășie între ea și bărbat
b. Ea trebuia cu greu să lucreze pentru întreținerea familiei
c. Ei îi era interzis să mânânce orice
d. Ea va naște cu durere

40. Câți ani avea Noe când s-a început potopul
a. 900
b. 120
c. 600


4 Întrebări deschise

Atenție!
- Fiecare întrebare se notează cu 15 puncte
- Este obligatoriu ca fiecare răspuns să fie însoțit de referință biblică (locul unde scrie).
- Răspunsul lipsit de referința biblică nu este valabil (nu se socoate corect) !
- Fiecare raspuns să nu fie mai mult de o pagină A4

1. Scrieți cu cuvintele voastre ce știți despre PAVEL.
2. Povestiți cu cuvintele personale ce cunoașteți despre FIUL RISIPITOR.
3. Povestiți ceea ce știți despre IACOV.
4. Scrieți cu cuvintele voastre ce cunoșteși despre IOSIF.

liqpay

Inregistrate

Recenzii

Вконтакте

Scriene

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com